Sarongs & zo - Algemene Voorwaarden  download PDF bestand Algemene Voorwaarden, klik hier

Sarongs & zo       

Onsenoortsestraat 8         

5253 AB  Nieuwkuijk (geen verkoopadres)       

BTWnr. NL001788408B96       

KvKnr. 62862839

Sarongs & zo is een klein bedrijf dat er alles aan doet om tevreden klanten te hebben en te houden.

Mochten er vragen of problemen zijn dan kun je altijd contact met ons opnemen bereikbaar op werkdagen en werktijden via

1. info@sarongsenzo.nl

2. messenger/bericht via facebook.com/Sarongsenzo

3. mob.0636018539/what’s app/bericht.

1. ALGEMEEN

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden en de betaalverplichting zoals hier beschreven.

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, welke door jou (klant) en Sarongs & zo (leverancier) worden gesloten.

Sarongs & zo behoud zich het recht de voorwaarden ten alle tijden zonder berichtgeving aan te passen.

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen kleuren en maten van producten afwijken van die zijn weergegeven op www.sarongsenzo.nl.

Op al onze producten zijn de volgende leveringscondities en betalingscondities van toepassing.

2. PRIJZEN EN BETALINGEN

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan Sarongs & zo producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Sarongs & zo niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Prijswijzigingen voorbehouden

Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van uw bestelling. 

Nadat jij akkoord gaat met de voorwaarden en een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een factuurbevestiging.

3. VERZENDING

Op maandag en donderdag verzenden wij, m.u.v. feestdagen, tijdens vakantie of wanneer er een bericht is geplaatst bij het bestelproces dat het een ander moment is of een evenement op een van deze dagen plaatsvindt. 

Bestellingen worden op maandag en donderdag verzonden, (m.u.v. feestdagen of nader aangegeven bericht). 

MAANDAG, je kunt tot uiterlijk 15:00 uur op maandag bestellen dan gaat je bestelling nog mee, alles na die tijd gaat donderdag naar PostNL 

DONDERDAG , je kunt tot uiterlijk 15:00 uur op donderdag bestellen dan gaat deze donderdag nog mee, alles na die tijd gaat maandag naar PostNL 

Wij streven naar het zo snel mogelijk versturen van jouw bestelling en uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als pertinente termijn. Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Sarongs & zo kan worden toegerekend overeenkomstig de algemene voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. De artikelen zullen worden bezorgd op het door jou opgegeven adres.

kleine artikelen binnen Nederland gaan op gewicht via de Tarieventabel van MyParcel, tijdens je bestelling zie je de prijs van de verzendkosten, zonder track & trace nummer

Brievenbuspakket binnen Nederland € 4,15 met track & trace nummer

Pakket binnen Nederland die niet door brievenbus gaan zijn standaard € 6,37 tot 30 kg via MyParcel tarief, met track & trace nummer

BESTELLEN ZONDER VERZENDKOSTEN, plaats je bestelling, betaal en samen overleggen we wanneer je jouw bestelling komt ophalen

Wij verzenden ook Pakketten binnen Europa vanaf € 9,37 tot 30 kg, standaard verzekerd voor € 500,- inkoopwaarde, met track & trace nummer

4. LEVERING

Bestellingen worden na verpakking overgedragen aan PostNL en worden meestal binnen twee werkdagen bij jou bezorgd.

Je ontvangt een mail van Sarongs & zo wanneer jouw pakket is overgedragen aan PostNL met een track & trace nummer (deze ontvang je alleen bij verzendkosten vanaf € 4,15) zodat jij jouw pakket kunt volgen via MyParcel. De artikelen zullen worden bezorgd op het door jou opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten; wij kunnen jou dan geen garantie meer geven.

 5. GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantie geldt niet indien:

O  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

O  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

O  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6. PRIVACY EN VEILIGHEID

De persoonsgegevens, die door jou zijn ingevoerd m.b.t  de nieuwsbrief, een abonnement op nieuws/nieuwtjes van Sarongs & zo, zijn opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het verspreiden van reclamedoeleinden van Sarongs & zo . Indien je geen gebruik wenst te maken van deze mailinglist, kun je je ten alle tijden afmelden.

Bij een bestelling worden alle persoonsgegevens bij Sarongs & zo opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Eerlijke Reviews WebwinkelKeur

Wij verzamelen eerlijke reviews via het platform van WebwinkelKeur. Wanneer jij een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met jou opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij jou uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over de verzendtijd, klantenservice, assortiment en bestelproces van Sarongs & zo. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur.

WebwinkelKeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier.

Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven. We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service.

7. KLACHTEN

Indien er, ondanks zorgvuldig handelen, klachten en/of onduidelijkheden zijn, dien je dit zo spoedig mogelijk doch binnen 7 zeven dagen na ontvangst te melden. Je dient contact op te nemen met Sarongs & zo via een e-mail aan info@sarongsenzo.nl of telefonisch via 06-36018539. Samen in overleg met jou(klant) wordt er naar een geschikte oplossing van het probleem gezocht.

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sarongs & zo, nadat jij (de consument) de gebreken hebt geconstateerd.

3. Bij Sarongs & zo ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sarongs & zo binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer jij de (consument) een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dien jij (consument) zich allereerst te wenden tot Sarongs & zo. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dien je(consument) je te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heb je (de consument) de mogelijkheid om jouw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

8. HERROEPINGSRECHT/RETOURRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

Bij de aankoop van producten heb jij als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door jou (de consument) of een vooraf door jou (de consument) aangewezen en aan Sarongs & zo bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal jij (de consument) zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien jij van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal jij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer jij (de consument) gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht ben jij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dien je (de consument) te doen middels het formulier voor retour/herroeping, deze print je uit, vul je in en stuurt deze per email naar info@sarongsenzo.nl  en zet je in je email wat je wensen zijn. Nadat jij (de consument) kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dien jij (de klant) het product binnen 14 dagen retour te sturen. Jij (de consument) dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien jij (de klant) na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht resp. het product niet aan Sarongs & zo heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heb jij (de consument) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van de herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Sarongs & zo bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping/retourneren

Indien jij (de consument) gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor je rekening.

Indien jij (de consument) een bedrag betaald hebt, zal Sarongs & zo dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

Welk bedrag betalen wij dan aan jou terug

Bij een compleet retour betalen wij (Sarongs & zo via MOLLIE of PAYPAL, afhankelijk welke keuze jij hebt gemaakt tijdens je bestelling) alle kosten retour, dus je product en de verzendkosten. Als consument betaal jij zelf voor de terugzending.

Wanneer jij als consument zelf voor een duurdere verzendmethode voor de heenzending (bijvoorbeeld onder rembours) hebt gekozen, dan retourneren wij (Sarongs & zo via MOLLIE of PAYPAL afhankelijk welke keuze jij hebt gemaakt tijdens je bestelling) jou het bedrag voor de standaard verzendkosten van dat product

Retourneer jij een deel van je bestelling dan retourneren wij (Sarongs & zo via MOLLIE of PAYPAL afhankelijk welke keuze jij hebt gemaakt tijdens je bestelling) alleen het bedrag voor het product wat retour komt

Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Sarongs & zo of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Sarongs & zo accepteert geen ongefrankeerde of onder rembours teruggestuurde zendingen.

Bij het plaatsen van een bestelling ga je een betaalverplichting aan en ga je akkoord met deze voorwaarden

 

 

 

 

 

acties - tips - blogs - nieuws

BEN JIJ BENIEUWD

Aanmelden
© 2015 - 2023 Sarongs & zo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel